top of page

המאפיינים

הנשימה היא מערכת מאד גמישה ויש אין ספור אפשרויות לנשום בריא.

כשבוחנים את הנשימה ביסודיות מגלים שיש בסך הכל שלושה מאפיינים שמשותפים לכל מי שנושמים באופן בריא:

1. מאיפה? האף הוא איבר הנשימה העיקרי

2. לאן? הנשימה בזמן מנוחה היא לאזור התחתון של בית החזה

3. כמה? נושמים מעט

להכיר את המאפיינים מאד עוזר לשפר את הנשימה, אבל הדבר החשוב באמת הוא איך להתמיע אותם בנשימה היומיומית שלנו.

מודעות לנשימה

לפני שנוכל להבין מה עלינו לעשות, עלינו להכיר את הנשימה שלנו.

לכן השלב הראשון בדרך הוא לפתח מודעות לנשימה. 

שהרי איך אפשר לטפל במשהו שאנו לא מודעים לקיומו?

מודעות לנשימה, זה דבר שמתפתח ככל שנתאמן בו יותר.
מה שהכי מעניין לגלות, זה שרק להביא את תשומת הלב אל הנשימה, כבר מייצר נשימה שונה.

לרוב תשומת הלב מיטיבה עם הנשימה,

אך אצל חלק מהאנשים, קורה ההיפך, ותשומת הלב דווקא מלחיצה אותנו.

למי שתשומת הלב אל הנשימה מרגיעה או מעניינת, עשו זאת יותר. זה לבד יתחיל את התהליך.​

למי שתשומת הלב אל הנשימה מלחיצה, אל דאגה, חכו אם זה, זה, יגיע בהמשך.

מאיפה?

לפני שנוכל להבין מה עלינו לעשות, עלינו להכיר את הנשימה שלנו.

לכן השלב הראשון בדרך הוא לפתח מודעות לנשימה. 

שהרי איך אפשר לטפל במשהו שאנו לא מודעים לקיומו?

מודעות לנשימה, זה דבר שמתפתח ככל שנתאמן בו יותר.
מה שהכי מעניין לגלות, זה שרק להביא את תשומת הלב אל הנשימה, כבר מייצר נשימה שונה.

לרוב תשומת הלב מיטיבה עם הנשימה,

אך אצל חלק מהאנשים, קורה ההיפך, ותשומת הלב דווקא מלחיצה אותנו.

למי שתשומת הלב אל הנשימה מרגיעה או מעניינת, עשו זאת יותר. זה לבד יתחיל את התהליך.​

למי שתשומת הלב אל הנשימה מלחיצה, אל דאגה, חכו אם זה, זה, יגיע בהמשך.

לאן?

לפני שנוכל להבין מה עלינו לעשות, עלינו להכיר את הנשימה שלנו.

לכן השלב הראשון בדרך הוא לפתח מודעות לנשימה. 

שהרי איך אפשר לטפל במשהו שאנו לא מודעים לקיומו?

מודעות לנשימה, זה דבר שמתפתח ככל שנתאמן בו יותר.
מה שהכי מעניין לגלות, זה שרק להביא את תשומת הלב אל הנשימה, כבר מייצר נשימה שונה.

לרוב תשומת הלב מיטיבה עם הנשימה,

אך אצל חלק מהאנשים, קורה ההיפך, ותשומת הלב דווקא מלחיצה אותנו.

למי שתשומת הלב אל הנשימה מרגיעה או מעניינת, עשו זאת יותר. זה לבד יתחיל את התהליך.​

למי שתשומת הלב אל הנשימה מלחיצה, אל דאגה, חכו אם זה, זה, יגיע בהמשך.

כמה?

לפני שנוכל להבין מה עלינו לעשות, עלינו להכיר את הנשימה שלנו.

לכן השלב הראשון בדרך הוא לפתח מודעות לנשימה. 

שהרי איך אפשר לטפל במשהו שאנו לא מודעים לקיומו?

מודעות לנשימה, זה דבר שמתפתח ככל שנתאמן בו יותר.
מה שהכי מעניין לגלות, זה שרק להביא את תשומת הלב אל הנשימה, כבר מייצר נשימה שונה.

לרוב תשומת הלב מיטיבה עם הנשימה,

אך אצל חלק מהאנשים, קורה ההיפך, ותשומת הלב דווקא מלחיצה אותנו.

למי שתשומת הלב אל הנשימה מרגיעה או מעניינת, עשו זאת יותר. זה לבד יתחיל את התהליך.​

למי שתשומת הלב אל הנשימה מלחיצה, אל דאגה, חכו אם זה, זה, יגיע בהמשך.

bottom of page