top of page

סרטונים

Lukas Rockwood

מורה ליוגה מדגים 3 סוגי נשימה: מים, וויסקי וקפה

Max Strom

מדריך נשימה.

מדבר על נשימות ככלי לשיפור החיים ושיפור ביצועים בחיים. ריכוז, רוגע ואי תגובה. נשימה כהכנה למדיטציה. השפעות ההדחקה של יגון ונשימה ככלי לשחרור.

Joe DiStefano

מדריך נשימה. מדבר על חשיבות הנשימה בצורה מדעית. על HRV כמדד למערכת האוטונומית. השפעה על האיברים הפנימיים.

bottom of page