top of page

שלב א: הערכת יעילות הנשימה

כדי לשפר את הנשימה ראשית עלינו לזהות מה מצבה עכשיו.

השאלון הזה יאפשר לנו לזהות את הרגלי נשימה שלך ובסיימו תקבל את ניתוח התוצאות.

בנוסף אצרף גם הנחיה מוקלטת מותאמת אישית במתנה שתעזור בשיפור הרגלי הנשימה.

השאלון לוקח כ 4 דקות למלא, וכדאי לעשות אותו לפחות שעה אחרי האוכל.

מגדר

כעת צפו בסרטון על מנת לשמוע את ההנחיות לשאלון

האם אפשר לשמוע את הנשימה?

האם הנשימה היא מהאף או הפה?

לשאלה הבאה יש להניח יד אחת על מרכז החזה העליון ויד אחת על הבטן. בזמן השאיפה:

כמה נשימות ספרת בדקה?

כדי לקבל את ניתוח תוצאות השאלון 

+ תרגיל שיסייע לך להתחיל לשפר את הנשימה

יש להכניס את פרטיך למטה

bottom of page